Modul 3: Tenk stort


På denne siden ser du videoer og artikler som forteller deg hva som må skje inne i hjernen for at du skal komme til å tenke og få ideer i større dimensjoner


Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det


Du vil tenke større og bestemme deg for å gjennomføre større ting.

Du vil få ideer med større rekkevidde eller større virkning.


 
 
 
Video:
Indre dimensjon  ...viser hva som bestemmer hvor store eller små ideer vi får. Videoen viser at vi kan programmere vår egen hjerne til å få større ideer. Den viser hvorfor store mål ikke motiverer oss det aller minste og hvorfor mange team er dømt til å mislykkes.
Størrelsen på ideene vi får, tilsvarer det vi kan kalle vår indre dimensjon. Videoen viser denne som et rom i underbevisstheten formet som en kubus.
Denne utvider du ved å sette et nytt og større mål på lengde, bredde og høyde på din forestillingsverden.
Eksempel og analogi: Hvis du er snekker og til nå har levd av å bygge garasjer for en enkelt personbil, tilsvarer din indre dimensjon et rom som måler ca 4x6x3 meter = 1 bil. Alle dine planer tilsvarer dette rommet og alle ideene du får dekker behov innefor dette rommet.
For å utvide din indre dimensjon forestiller du deg et parkeringshus med plass til 5000 biler. Etter at dette bilder er forankret (Modul 13) i underbevisstheten, begynner den å produsere ideer som dekker behovet innenfor dette området.

Artikkel:
Rik eller fattig - om våre pengeprogrammer eller pengenes psykologi  ...forteller det viktigste om hvorfor vår økonomi sjeldent forandrer seg vesentlig og hvorfor penger ofte ikke fungerer som motivasjonsfaktor.
Gjennomføring av større ting har ofte med økonomi å gjøre - også for mennesker som ikke er opptatt av penger. Derfor er det for mange forbundet med motstand å å lage et bilde av pengestrømmen du vil generere. Det er likevel viktig, fordi hjernen bare omgjør bildene vi har i hodet til virkelighet. Det gjelder også ubevisste bilder. Din økonomi idag er et resultat av fortidens dominerende og mer eller mindre bevisste bilder. Vil du forandre pengestrømmen, må du legge inn et nytt bilde. Bruk gjerne teknikken med fotorammen i linjen nedenfor.

Artikkel
VI tenker det om  oss selv som vi har fått høre oftest. Enkelt treningsprogram for utvikling av mer selvtillit - og dermed større tanker om hva du kan få til.
Sett i gang med å samle positive erfaringer om den du er. Gjør det på samme måte som en frimerkesamler samler frimerker. Beskriv erfaringene i forskjellige kategorier i en dagbok. Skriv opp anerkjennelsen du får. Kjøp en elektronisk fotoramme og legg inn bilder som symboliserer det du kan og lykkes med. Sett den på et sted hvor du ser de skiftende bildene flest mulig timer i løpet av dagen.
 
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement