Lisensinformasjon til TPM-skolen

 

Kull 1 har begynt å erfare forskjellen på TPM og andre konsepter for trening av ledere og deres ansatte. Kull  1 oppdager i løpet av 2013 sannheten i det som mange av våre kunder sier: «TPM stiller i en klasse for seg».

Slik det leses her, er dette kun en påstand som antagelig alle konsepteiere kommer med. Denne påstanden blir ikke til en følt realitet før TPM-rådgivere har testet effekten TPM har på egne klienter. Det kan de ikke gjøre FØR de har lært konseptet. Beslutningen om å gjennomføre TPM-skolen må imidlertid baseres på hva de TENKER om TPM før de har anledning til å få tankene bekreftet av følelser. Det blir en beslutning som er forbundet med en viss grad av usikkerhet.

Dilemmaet i denne sammenhengen er at en TPM-lisens har en pris og denne prisen må kommende TPM-rådgivere ta stilling til før de har ERFART hvilken verdi TPM har for markedet og dermed dem selv (Einstein: Læring er erfaring, alt annet er informasjon). Følgende lisensinformasjon forenkler beslutningsprosessen: Vi deler TPM inn i tre lisenser. Disse har tre forskjellige priser. Den første lisensen har den laveste prisen. Lisensene brukes på tre forskjellige deler av markedet .  

1.       Lisens 1: Utvikling av markedets mest konkurransedyktige bedriftskulturer

2.       Lisens 2: Utvikling av virksomhetsmål, interncoacher og toppledere som får virksomheter til å stille i en klasse for seg (Good to Great)

3.       Lisens 3: Trening og utvikling av nettverk som Nordic-Future nettverkene (eller lignende nettverk).

Den andre lisensen er vesentlig mer krevende å tilegne seg enn den første, og den tredje lisensen kommer bare de aller beste rådgiverne til å tilegne seg. Rådgivernes honorarer utvikler seg tilsvarende.

Lisens 1:

Med denne lisensen blir du TPM-coach. Kurset består av fem månedlige samlinger av to dagers varighet. I tillegg kommer en månedlig individuell trening med lydopptak. Deltagerne kvalifiserer seg til å bygge kulturer som tåler vesentlig høyere krav til innovasjon og produktivitet enn hvilken som helst annen kultur utviklet med andre metoder.

Pris 2013: NOK 35.000,--

Lisensens tildeles etter at deltageren oppnår virkninger hos kundene i overensstemmelse med virkningsmålene som defineres i løpet av kurset. Lisensen tildeles etter at deltageren har oppnådd egendefinerte omsetningsmål. Lisensavgiften løper fra første fakturering etter avsluttet kurs.

Lisensavgiften er 10 % av brutto omsetning og innbetales hver annen måned og avregnes på årsbasis og gjelder alle brukere av lisensen. I de tilfeller hvor salget gjøres av TPM AS og fakturering skjer gjennom TPM AS er lisensavgiften 15 %. Avgiften trekkes ved fakturering av kunden.  Ved salg av websideabonnementer får lisenstager 20 % provisjon av salget. Hver medarbeider hos kunden som deltar i programmet trenger ett abonnement frem til medarbeideren behersker TPM ut i fra egne forutsetninger. Det tar 2-5 år. Pris pr. årsabonnement er i dag NOK 3.000,-.

 

Bruk av allerede etablerte verktøy/metoder:

Flere lisenstagere bruker allerede egne verktøy og noen betaler lisens for disse (eks. Stephen Covey).  Fordi TPM-lisensavgift bestemmes av brutto omsetning, blir det dobbelt lisensavgift. Til dette gjør to faktorer seg gjeldende:

1.       TPM forsterker i vesentlig grad effekten som oppnås ved bruken av alle andre typer verktøy.

2.       Det blir i perioden frem til lisensen tildeles tydelig hvorfor TPM er det mest komplette og dermed virkningsfulle verktøyet i markedet og hvorfor det er det mest lønnsomme verktøyet for både lisenstagere og kunder.

Dette har to sannsynlige praktiske konsekvenser: Fortsatt bruk av etablerte verktøy skaper gjennom TPM større merverdi for kunden og gir flere oppdrag og bedre betalte oppdrag. Det begrunner dobbelt lisensavgift. Mer sannsynlig er bruk av tidligere erfaring med andre verktøy bidrar til tydeligere forståelse for behovet for og bruken av TPM-verktøyene. Dette vil skape den største merverdien for kundene og lisenstagere  betaler kun lisensavgiften til TPM. 

For potensielle nye deltagere kan det være hensiktsmessig å snakke med deltagere i tidligere kull om dette temaet.

 

Forvaltning av lisensavgifter i TPM AS:

Lisensavgifter føres tilbake til TPM-coachene og TPM-rådgiverne gjennom tilgang til nye verktøy på websidene og nye kundegrupper. Den største fordelen ved TPM-deltagelsen er realiseringen av Project Nordic Future og prosjektene som følger etter Nordic Future. Det innebærer i praksis at alle TPMere fremstår som et stort fellesskap med en felles misjon og gjensidig læring i prosjektrealiseringen. Denne misjonen er den viktigste og mest meningsfylte misjonen en coach/rådgiver-gruppe kan ha i vår tid. Misjonen gir samtidig alle deltagere en livslang karrierestige med bistand til å klatre så høyt som de måtte ville og kunne. Utviklingsarbeidet og lederoppgavene Futureprosjektene er forbundet med er den primære årsaken til at avgiften for lisens 2 kommer til å være noe høyere enn for lisens 1. Avgiften bestemmes i samråd med alle coacher/rådgivere.

Lisensene 2 og 3 beskrives bare med få ord i dette dokumentet, fordi en riktig forståelse av mulighetene lisensene byr på først kan oppstå i løpet kurset for lisens 1.

Lisens 2:

Utvikling av virksomhetsmål, interncoacher og toppledere som får virksomheter til å stille i en klasse for seg (Good to Great)

Den vesentligste forskjellen på lisens 1 og 2 er målkompetansen og coachingerfaringen. TURMAT-konseptet er unikt i markedet og unikt krevende å ta i bruk for coacher og kunder. Det er samtidig årsaken til unike resultater. Lisens 2 gir coacher og rådgivere størst tenkelig påvirkning av resultatene kundene oppnår. Det påvirker dermed også honorarsituasjonen. Den riktige forståelsen for lisens 2 oppstår gjennom bruken av lisens 1.

Lisens 3:

Trening og utvikling av nettverk som Nordic-Future nettverkene (eller lignende nettverk).

Den vesentligste forskjellen på lisens 2 og 3 er at ved lisens 3 læres ledere praktisering av Level Six Leadership i nettverk. Våre kunder lærer ledelse uten bruk av noen form for myndighet. I tillegg har coacher og rådgivere en ledelsesfunksjon overfor kundene. Det er ikke kundene som er førende for det coacher/rådgivere gjør, men omvendt. Den riktige forståelsen for dimensjonen og kvaliteten som ligger i dette oppstår gjennom bruken av lisens 1 og 2.

 

Alle spørsmål som oppstår i forbindelse med lisensbeskrivelsen blir besvart ved direkte henvendelse til mia@tipping-point.no eller i løpet av kurset. Project Nordic Future blir presentert på første samling.


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement