INGEN kommer så høyt at det ikke lenger er mulig å komme høyere!


Kort orientering om hvem CEO-treningsprogrammet egner seg for.


  Programmet er utviklet for at organisasjoner skal kunne dyrke frem de beste topplederne vi i dag kan forestille oss. Det vi kan forestille oss er kryssninger av det vi allerede har sett. Det kan for eksempel være en kryssning av Jack Welch og Nelson Mandela eller Konosoke Matsushita og Bill Gates osv. Slike kryssninger oppstår kanskje aldri, men kvalitetene slike krysninger ville hatt er kjente kvaliteter og det er kjent hvordan de kan utvikles. Det å gjøre det er noe helt annet og det er helt sikkert at ingen kommer til å gjøre det hvis de ikke har en god teori om hvordan det kan gjøres. Programmet på denne websiden er en slik teori og våre referanser forteller at bruken av den bringer resultater av voksende kvalitet.

Vi innleder med noen betraktninger om hvor de beste lederne - eller de som har de beste forutsetningene for å bli det - befinner seg.

Det er ikke slik at alle studenter som tar de mest krevende eksamener for ledere idag - eventuelt med summa cum-laude, er like dyktige. Det er antagelig slik at noen av disse kunne oppnådd en høyere anbefaling enn summa cum-laude og at de har langt større potensial enn deres kolleger. Programmet gjør det mulig for disse å utnytte dette potensialet og å gjøre det synlig.

Det skjer også ofte at lederekandidater som ikke velger høyere studier blir bedre ledere enn studenter som har avsluttet studier med de aller beste resultatene. Programmet setter disse i stand til å nå toppen raskere.

Mange kjennere av næringslivet mener også at de beste lederne ofte ikke prøver å få de høyeste stillingene på grunn av at det de må gjøre for å nå toppen eller etter at de har nådd toppen, ikke lar seg forene med verdiene de lever. Programmet setter disse i stand til å nå toppen uten å måtte kompromisse og å omsette egne verdier til store verdier for selskapene de kommer til å lede.

Som du ser er treningsprogrammet til Tipping Point Methodology et program som mange kan gjennomføre. Alle vil oppnå mye, men spennvidden mellom den som oppnår minst og den som oppnår mest er enorm. Deltagerne stiller kravene til resultat selv og de er deres egne sensorer. Uansett hvor dyktige og ambisiøse de er, er det mål i treningsprogrammet som de ikke kommer til å nå. Eller sagt med andre ord: Det vil alltid være en eksamen selv de beste ikke klarer å bestå. De finner alltid noe de kan strekke seg etter.
Beslutningsgrunnlag MinimerHva som i beste fall skal kunne oppnås er enkelt å finne ut av. Eksemplene på dette er utallige og kunnskapen om hvordan det gjøres er lett tilgjengelig. Beslutningen om å faktisk skulle GJØRE det, er langt mer krevende. I de fleste tilfeller må beslutningen om dramatisk forbedring av oppnådde resultater tas av andre enn den eller de som skal gjennomføre, dvs. gjøre beslutningen om til fysisk virkelighet.

Som regel er det krevende eiere som tar slike beslutninger, men de fleste eiere vet at press skaper motstand og hvis presset økes sterkt nok til å overvinne motstanden blir resultatet ofte en eskalerende konflikt i stedenfor forsøk på å realisere det antatt umulige.

CEO-treningen til TPM viser gjennomførebare veier til realisering av ekstreme krav...


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement