Kvelden for de mest interessante spørsmålene om ledelse

Vil du bedre din anseelse og styrke din autoritet som leder - internt og eksternt?
Vil du styrke konkurranseevnen til virksomheten du leder?

Da kan våre CEO/toppleder-kvelder være en god start. Vi byr på to forskjellige strategier for utnyttelse av eksisterende erfaring og utvikling av ny erfaring. En CEO/toppleder-kveld fungerer som starten på en utvikling som deltagerne kan fullføre på egen hånd og ved hjelp av innholdet på denne websiden, eventuelt assistert av våre rådgivere.


Alternativ 1: CEO/toppleder som rollemodell


Dette alternativet omhandler praktisk bruk av muligheter til å utvikle personlige kvaliteter som får organisasjonen til å gi deg høyeste anerkjennelse og lojalitet på grunn av din evne til å stille krav til organisasjonen og å skape tro på at den kommer til å lykkes.
Kvelden er en innledning til utvikling av de mest virkningsfulle personlige CEO-kvaliteter. Du får et inntrykk av hvordan du systematisk kan forbedre din personlige utstråling og  gjennomslagskraft eller autoritet. Mulighetene du oppdager, kan du forsterke kontinuerlig resten av livet.


  Dette er temalisten og spørsmålene vi bruker som utgangspunkt for kveldens samtaler og foredrag om anseelse og autoritet:

 1. Høyt ansette ledere oppnår fremragende resultater gjennom økning av medarbeideres innsatsvilje og gjennomføringsevne. Hva oppnår ledere dette?
 2. Mange mener at høy autoritet og gjennomslagskraft kommer av målbevissthet kombinert med gode talegaver og vilje til å ta en konflikt. Hvilke kvaliteter bidrar i størst grad til en leders autoritet?
 3. Hva GJØR ledere som blir sett opp til av alle?
 4. Hva innebærer personlig vekst for en CEO/toppleder og hvordan merker omgivelsene at den finner sted?
Ved ønsker om behandling av andre temaer, ber vi om å få vite dette på forhånd.

Sannsynlig resultat: Du utvikler i løpet av kvelden en klar forståelse for hva du kan korrigere i din egen lederatferd for å styrke din egen autoritet og anseelse. En gjennomføring vil påvirke bunnlinjen merkbart i positiv retning.

Kveldens erkjennelser kan utvikles videre gjennom seminarer av forskjellig varighet. Klikk her og les mer...Alternativ 2: Bransjens beste konkurranseevne

Du kan sammen med andre CEO's/toppledere utnytte nye og virkningsfulle muligheter til å øke konkurranseevnen til virksomheten du leder. Det er muligheter som forvandler motstand i virksomheten til aktiv medvirkning. Vi ufordrer deltagerne på området gjennombruddsledelse og bidrar til uvanlig kvalifisert bearbeiding av de mest interessante CEO/toppleder-utfordringer. Kveldens seminar baseres på følgende case:

Bedriften AS har levd av samme type produkter/tjenester i flere årtier og befinner seg i et stagnerende marked. Lønnsomheten er uakseptabelt lav. Du vil som CEO/toppleder sette selskapet i stand til å fortrenge konkurrenter gjennom innovasjon og forbedret kvalitet. Du har klare forestillinger om hva som skal oppnås - men du møter betydelig motstand som kanskje ikke kommer til syne på annen måte enn at avtalte prosesser blir gjennomført på mangelfull måte.

  Reaksjonene du møter er kveldens temaliste og vi bearbeider de temaer som er av størst interesse for gruppen. Temalisten ser slik ut:

 1. Du vet at større krav til organisasjonen vil utløse tapsbringende protester. Hva er alternativene?
 2. Medarbeidere gjennomgår omfattende kursing uten at dette påvirker resultatene slik kursleverandørene lover og du forventer. Hva er årsaken?
 3. Medarbeidere med forskjellig og nødvendig kunnskap/erfaring skaper konflikter og ikke resultater. Hvordan oppnår du maksimal avkastning på ALLES kunnskap?
 4. Ledere formulerer for diffuse mål og medarbeidere vet ikke hva som kreves av dem. Hvordan korrigerer du?
 5. Ledere holder ikke hva de lover, de sier at de vil gjøre en ting men ender opp med å gjøre noe annet. Hvordan får du ledere til å gjøre det de vet og kan?
 6. Forslag om forandringer blir i stor grad møtt med åpen motstand eller "Ja, men...." Hvordan snur du dette til "Ja. og...."
 7. Teammedlemmer utnytter hverandre i stedet for å støtte hverandre. Hvordan oppnår du ekte teamarbeid?
Ønsker om andre temaer ber vi om at sendes oss på forhånd.
Gjennom den innledende samtalen blir det synlig hvilke temaer gruppen vil konsentrere seg om og disse blir gjenstand for grundig felles bearbeiding.


Sannsynlig resultat:
Du reiser hjem med begynnende løsninger og vet hvor du finner det du trenger for å gjennomføre med ønsket resultat. Du har i tillegg flere interessante kontakter for utveksling av erfaringer om implementering av morgendagens ledelsesmetoder.

Noen løsninger kan du trenge hjelp til å gjennomføre, andre klarer du å gjennomføre uten andre hjelpemidler enn videoene og artiklene på websiden.

Deltagelse koster et års personlig abonnement på denne websiden. Etter et par timers surfing på websiden oppdager du muligheter til å utvikle virksomheten du leder, som du hittil ikke har sett. Du oppdager at grensene for det realiserbare er lengre borte enn du hittil har trodd - uansett hvilken målestokk du har.

Hvis du vil vite hva et eventuelt neste skritt sammen med oss innebærer, kan du lese Dagsseminarer for CEO's eller den utførlige artikkelen CEO-trening, markedets mest krevende og virkningsfulle?Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement