Speilnevroner - turbolader for cashflow og verdiskapingVideoen viser praktisk anvendelse av kanskje den mest interessante og potente siden av ubevisste beslutningsprosesser. Den forklarer hvordan og hvorfor gruppedynamikk ofte tiltar med ekstrem hastighet og kraft og hvordan mekanismene bak slik utvikling kan tas i bruk i ledelse for realisering av uvanlig utfordrende mål.

Gjennomføring krever gode forberedelser og den krever trening. Nådeløs ærlighet hva toppleders egen anseelse i organisasjonen angår, er en forutsetning. Til gjengjeld er effekten av en vellykket gjennomføring fantastisk. Det fører til resultater som uten tvil stiller i "en klasse for seg".

Google speilnevroner?

Du får ca. 750 treff. De inneholder forklaringer på hvordan det utvikler seg sterke bedriftskulturer og hvorfor ting blir "sittende i veggene". Speilnevroner forklarer empati og lojalitet og hvorfor det går an å få nær sagt hvem som helst til å gjøre hva som helst. Les og forstå hvorfor denne videoen er en av de viktigste nøklene til resultater som stiller i en klasse for seg.Get the Flash Playerto see this player. Javascript must also be enabled.


Bilder fra videoen og sammenhengen de har med øvrig websideinnhold   

 
Ledergruppen inne i sirkelen formulerer og realiserer SMART - mål
Ledergruppen utenfor sirkelen formulerer og realiserer TURMAT - mål
Klikk på linkene og les de grunnleggende forskjellene på de to målkategoriene.

Du får med dette et klart inntrykk av hvorfor noen forsøk på å oppnå gjennombrudd lykkes og hvorfor andre aldri kommer til å gjøre det.
   
   
   
   
   
   Add Content...
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement