Organisasjon og ledelse, modul 5: Kommunikasjon


 
Innholdet i denne modulen gjør det enklere for deg å forstå hvordan valg av formuleringer og uttrykksformer påvirker oppfatningen av ordene som blir brukt. Det blir enklere å forstå hvilken form viktige budskap må ha, for at de skal kunne utløse ønsket refleksjon og føre til ønsket resultat.

Vidoene og artiklene i programmet nedenfor, får du tilgang til etter at du har kjøpt et medlemsskap. Klikk her...


Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det
Evnen til å skape en lærende organisasjon
Video: Maslow ....viser at personlig trygghet er en forutsetning for effektiv kommunikasjon. Trygge mennesker prøver på å forstå før de selv forventer å bli forstått. Det fører til at de ikke bygger opp motstand i omgivelsene og oppnår synergier som ellers er uoppnåelige.
Artikkelen forteller at det er tilnærmet umulig å utvikle en lærende organisasjon, hvis opinionsledere og andre ledere befinner seg i det røde feltet i Maslows behovshierarki. Sett følgende kvalitetsmål for denne gruppen medarbeidere: Alle venter med å dekke eget  behov for å bli forstått, til etter at de har gitt samtalepartneren følelsen av å bli forstått.
Evnen til å lede gjennom å stille spørsmål.
Video: Han vil - hun vil ikke - eller omvendt ...viser hvordan det er mulig å bli hørt og tatt hensyn til ved å stille spørsmål i motsetning til å argumentere. Videoen beskriver de personlige forutsetningene for virkningsfull påvirkning av utfallet av en samtale gjennom evnen til å stille intelligente spørsmål.
Intelligente spørsmål er spørsmål som faktisk får den spurte til å tenke over ting vedkommende mener å være ferdig med. Det er spørsmål som fører til nye konklusjoner som muliggjør win-win.
 
Evnen til å oppdage og å skape relevante muligheter til frigjøring av medarbeideres  potensial.
Artikkel: Medarbeidersamtalen...inneholder spørsmålene som skaper en god medarbeidersamtale. Den gir en tydelig indikasjon på viktigheten av og lengden på en virkningsfull medarbeidersamtale. Spørsmålene gjør det enklere å gjennomføre samtalen for ledere som er uerfarne på området.
Hvis du føler at det vil bli godt mottatt, kan du sende spørsmålene til medarbeideren før samtalen. Spør medarbeideren hvilke spørsmål som er viktige for vedkommende og føy til spørsmålene som er viktige for deg selv. Sørg for god tid til gjennomgang av alle utvalgte spørsmål.
Evnen til å overvinne all motstand gjennom bruk av respekt og vennlighet.
Artikkel: Sammendrag Carnegie  ...er en ny fremstilling av læresetningene som Dale Carnegie forfattet i 1936 i boken "How to influence people", eller på norsk "Hvordan vinne venner". Læresetningene er minst like aktuelle idag som dengang, og de brukes av millioner av mennesker. Riktig brukt,fører de til forbløffende resultater. Artikkelen beskriver hvordan... 
Les artikkelen så ofte at du selv kan gjenta innholdet i et foredrag uten manuskript. Bruk vår video Maslow for å forstå hvorfor du bare klarer å omsette Carnegie-setningene i praksis når du selv føler deg helt trygg.
Evnen til å oppnå rask resultatforbedring i et lite pilotprosjekt
Artikkel: Ja, men ...viser bearbeidingen av verdens mest brukte nei.
Registrer hvor mange som uttaler et "ja, men...." og som følger opp med uttalelser som viser at han eller hun er enige i de som det blir sagt "ja, men..:" til. Registrer hvor mye forvirring vanen utløser og prøv å la det gå sport i å unngå taleformen.
Evnen til å oppdage den skjulte verdien konfliktskapende medarbeidere har for selskapet.
Artikkel: Jeg har rett og du tar feil....beskriver den mest ødeleggende konsekvensen av personlig uttrygghet. Artikkelen er meget konsentrert og gjennomføringen forutsetter erfaring med konfliktsituasjoner og muligheten til å sette bestemmende mål for partene i konflikten.
Hvis det virker usannsynlig at du kan klare å følge anvisningene i artikkelen, kommer du nærmere en løsning ved å se på videoene det henvises til i artikkelen. Når du klarer gjennomføringen kan du definitivt kalle deg en profesjonell leder.
feil link
 Artikkel: Vi oppdager det vi forventer - ikke det som faktisk er tilfelle....beskriver hvordan hjernens mottagerapparat filtrerer bort uventet eller uønsket informasjon uten at vi merker deg selv.
Skap forventninger i omgivelsene du henvender deg til, som ligner på budskapet du vil komme med på et senere tidspunkt. 
     
     
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement