"Resultater i en klasse for seg" er et program for "natural born leaders".

Noen mennesker blir født med uvanlig gode lederegenskaper. De blir synlige tidlig i livet: De dominerer i sandkassen, de blir ledende i vennegjengen og naturlige tillitsvalgte. De tar ansvaret for studentavisen og de blir kaptein på fotball-laget. De tar uoppfordret ansvar i vanskelige situasjoner hvor andre blir passive.

De har en velutviklet evne til å gå i spissen og til å hevde seg selv. De har evnen til å vinne over seg selv - særlig når det virkelig gjelder. De vinner raskt andres tillit og er dyktige til å skaffe seg oversikt over tingenes tilstand. De har et høyt energinivå, er modige og utholdende. De er fremfor alt resultatorienterte og kvalitetsbevisste perfeksjonister. Disse kvalitetene kan gjøre alt som ikke er i strid med naturlovene mulig! Les mer om dette i Lederen - hvor god er han eller hun?

Fødte ledere har alle fått forskjellig oppdragelse og de har vært utsatt for forskjellige pedagoger og overordnede i deres kvalifisering for lederstillinger. Dette har ført til at deres naturgitte forutsetninger blir mer eller mindre godt utnyttet. Dette får konsekvenser for ledertreningen i dette programmet.

Vi beskriver i fortsettelsen to forskjellige ytterligheter. Som leder kan du plassere deg selv på en tenkt skala mellom disse to (gråtoner) og danne deg dine egne forestillinger om vanskelighetsgrad og tidsskjema.

 

To ytterligheter i fødte lederes personlig utvikling og hvordan de påvirker treningsprogrammet

Lederkvalitet:
Viljesterk og ydmyk og holder seg mest i bakgrunnen

Gråtoner Lederkvalitet:
Viljesterk og dominerende i de fleste situasjoner

Oppvekstvilkår som mulig årsak

Krevende omgivelser, store utfordringer og tidlig ansvarliggjøring
 
Oppvekstvilkår som mulig årsak

Beskyttende eller ettergivende omgivelser, liten grad av ansvarliggjøring
Bevisst motto:
"Det som er viktigst for andre er viktigst for meg"

  Ubevisst motto:
"Det som er viktigst for meg er viktigst for andre"

Lederstil i krevende situasjoner:
Du skaper sug og leder gjennom å stille spørsmål
Du utløser selvkritikk i motsetning til å bruke kritikk
Du skaper selvdisiplin fremfor å kreve disiplin.
Du er ekstremt krevende samtidig som dine motstandere ikke har noe å utsette på deg.
 
  Lederstil i krevende situasjoner:
Du bruker press og hersketeknikker i mer eller mindre subtile former.
Du utøver kritikk i motsetning til å utløse selvkritikk.
Du krever disiplin fremfor å skape selvdisplin.
Du er ekstremt krevende og dine motstandere har mye å utsette på deg.

Konsekvenser for programmet:

Du praktiserer intuitivt mesteparten av innholdet i programmet allerede.

Du gjennomfører programmet for å utvikle en mer bevisst forståelse for hvilken kvalitet du har og hvordan flere ledere i organisasjonen kan utvikle en lignende kvalitet.
I tilllegg får du anledning til å høste personlige erfaringer med hvordan du kan bryte en barriere gjennom en metodisk prosess.


Dette programmet gjennomføres i løpet av 4-6 uker

Hvis du tror at du allerede befinner deg her, kan du for sikkerhets skyld bruke vårt program for feedback fra medarbeidere. Hvis denne bekrefter at du er i denne spalten, kan du se på hvor raskt verdien på selskapet du leder vokser i forhold til verdien på nærmeste konkurrent. Hvis selskapet ditt vokser fem ganger raskere eller mer, kan du si at det meste er på plass.

Det kommer antagelig til å gå som en lek å nå et Tipping Point en gang til og CEO-treningen er nærmest en formalitet.
  Konsekvenser for programmet:

Du kommer i løpet av programmet til erkjenne gode grunner til å utvikle den selvinnsikten, og utøve den selvkritikken, som er nødvendig for å utvikle en lederstil som stiller i en "klasse for seg". Disse grunnene har du antagelig av bekvemmelighetshensyn lukket øynene for frem til nå.

Alternativ 1 - krevende og rask prosess
Prosessen blir krevende og rask på grunn av at din coach gjør følgende:
 • Minner deg om ting du hittil ikke har villet se, helt til du ser tingene og korrigerer egen atferd slik du innerst inne vet at atferden bør være.
 • Stiller spørsmål som virker irriterende fordi du ikke finner svarene like raskt som du er vant til. Svarene du kommer med utløser delvis nye og enda mer krevende spørsmål.
 • Plukker fra hverandre det du produserer og gir deg anledning til å oppdage svakhetene det har. 
 • Stiller spørsmål som tvinger deg til å revurdere hvordan ditt verdisyn og dine holdninger fungerer i praksis.
 • Utløser refleksjon, dyp selvinnsikt og tankeklarhet på et nivå du neppe har opplevd før.
 • Programmet domineres i første fase av mangel på mestring.
Du får all den støtten du trenger for å bearbeide frustrasjonen som oppstår og du kan senke hastigheten når du vil. Hastigheten du oppnår bestemmes av to forhold:
 1. Evnen din coach har til å bringe deg ut av balanse (No Pain - No Gain).
 2. Din evne til å komme i balanse igjen uten å fortrenge noen av erkjennelsene du gjør mens du er ute av balanse.

Dette programmet gjennomføres i løpet av 4-6 måneder.

Det fører ikke til full måloppnåelse (lederstilen i venstre spalte), men til forbedringer som er påfallende for omgivelsene og gode nok til å innlede prosessen med hele virksomheten.Alternativ 2 - Behagelig og tidkrevende prosess
Fremgangsmåten du velger sammen med din coach innebærer følgende:
 • Prosessen gjennomføres med den hastigheten du velger og uten at din coach prøver på å påvirke hastigheten.
 • Du velger hvilke temaer du vil bearbeide og i hvilken dybde du vil bearbeide disse.
 • Coach stiller ikke spørsmål som setter deg i situasjoner du ikke har bedt om.
 • Hele programmet domineres av mestringsopplevelser.
Dette programmet gjennomføres i løpet av 6-18 måneder.

Du oppnår rask forbedring i egen atferd i ledersituasjoner som ikke er forbundet med stress. Effektiv håndtering av stressfylte situasjoner bestemmer lengden på programmet. Det sier seg selv at dette programalternativet ikke egner seg der hvor forandringer skal inntreffe raskt.


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement