Ville protester viser høy energi...

og det hadde uten tvil vært en stor fordel for virksomheten hvis denne energien hadde kommet den til gode. Ofte blir slike medarbeidere sagt opp eller behandlet slik at de sier opp selv. Hovedårsaken til at de egentlig er meget verdifulle er kombinasjonen av vilje og engasjement.

Sinnet de gir uttrykk for har nesten alltid mer med dem selv enn med omgivelsene å gjøre. De er frustrert over at de enda ikke har fått verden til å oppdage deres geni og at de mislykkes med ting som de krever av seg selv at de skal klare. De stiller ofte store krav til seg selv og bebreider seg selv at de ikke lever opp til disse kravene.

Det beste du kan gjøre er å ta protestene deres grav alvorlig. Be dem om å utdype protestene. Hvis du får dem til å fortelle hva de ville ha gjort i ditt sted, modererer de seg raskt. Hvis de forslår at du skal gjøre noe du ikke kan gjøre, fortsetter du med å stille spørsmålet "Hvorfor?" og å gi informasjon om omstendighetene rundt det de anbefaler deg å gjøre. Still deg hjelpeløs og velvillig - men gjør det ekte. Det bør være mulig, fordi det er lett å føle seg hjelpeløs ved mearbeidere som sier nei for å si nei.

Det enkleste er som regel å forebygge at de kraftfulle protestene oppstår. Hvis du vil det, kan være nyttig for deg å se videoen Han vil - hun vil ikke - eller omvendt .Den viser hvordan respektfylte spørsmål forhindrer at det oppstår konflikter. Hvis mearbeideren allerede er i harnisk, finner du mange svar i videoen Superservice.

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement