Tips til bruken av websiden

Site map og Medlemmer er de viktigste delene av menyen når du søker innhold til daglig bruk.

Vår Site map har følgende underpunkter:

Alt innhold i ett bilde gir en oversikt over metodisk fremdrift på tre områder:
  1. Utvikling av seg selv for oppnåelse av høyere livskvalitet og personlig suksess,
  2. Utvikling av en organisasjon for oppnåelse av markedsledelse
  3. Utvikling av en organisasjon for oppnåelse av et tipping point
Du finner her tre introvideoer av fire minutters varighet, som forklarer modulrekkefølgen. Hvis du vil gå dypere i innholdet eller søke innhold på en annen måte, kan du velge ett av de neste tre alternativene:


Alternativ 1:
Virksomhetspyramiden som site map
er antagelig det beste alternativet for ledere som vil kunne gjøre to ting raskt:
  1. Få en grov oversikt over hvilket innhold som muliggjør den praktiske gjennomføring av våre introvideoer som vises på Forsiden
  2. Se alt innhold sortert i den rekkefølgen det tas i bruk i de forskjellige utviklingstrinnene i pyramiden.


Alternativ 2:
Alfabet- og temaregister som site map
viser også alt innhold. Det er det samme innholdet i begge registrene. Alfabetregisteret egner seg best for brukere som allerede kjenner til innholdet og som leter etter bestemte titler,
Temaregisteret egner seg best for brukere som har konkrete utfordringer/temaer og som leter etter løsninger på websiden.


Alternativ 3:
Metodisk gjennomføring som site map
viser alle læringsmoduler. Du kan gå i dybden på hver enkelt modul og denne formen for site map egner seg best for brukere som er mest opptatt av virkningen de vil oppnå. Det er brukere som vil gå metodisk og grundig til verks over et tidsrom på flere år.


Under Medlemmer finner du...

muligheter til å bli medlem og en beskrivelse av hvilke fordeler du får som medlem av denne websiden. Der finner du også en side som inneholder vidoer og artikler for nedlasting til iPod Touch eller mp3-spillere.
Under medlemmer er det også lagt opp en løsningskatalog for den som trenger rask og kortfattet, men krevende tips for løsning av spesifikke problemer.


Tips om lederutfordringer nesten ingen har gitt seg i kast med før

Denne delen av menyen inneholder utfordringer for den som søker utfordringer på området CSR av en helt spesiell karakter. Menyen viser muligheter til å være med på oppbyggingen av et CSR-nettverk. 
Innholdet under Styrearbeid er tilgjengelig for styreledere som vil lære bruken av Tipping Point Methodology slik det er mulig for en styreleder som vil påvirke utviklingen i selskapet han/hun har ansvaret mer enn noen gang tidligere. Muligheten til dette blir erkjennbar ved å se på vår introduksjon av topp-produktet i Tipping Point Methodology.

  Det er vist i tre videoer og to artikler. Et raskt gjennomsyn krever ca. 30 minutter av din tid.

Det du får se er helt konkrete muligheter til gjenskape resultatene som de beste lederne i verden har skapt i løpet av de siste 50 årene. Du kommer til å se at beskrivelsen vår er basert på nøyaktige analyser og flere tusen timers coachingpraksis og psykologistudier.

Klikk på pyramiden og se den praktiske bruken av pyramiden

Innholdet under Nytt lederforum  viser praktisk bruk av Tipping Point Methdology i et større perspektiv, dvs. ved ledelse av nettverk med kraft til å påvirke utviklingen i samfunnet i betydelig grad. Denne delen er tilgjengelig og interessant for medlemmer, som gjennom det øvrige innholdet på websiden har oppnådd resultater som stiller i en klasse for seg. Det innebærer at de har høstet erfaringer som tilsier at det er mulig å skape et overordnet Tipping Point som kan påvirke utviklingen av samfunnet og forbedre Norges konkurranseevne generelt.

Lederforumets oppgave er å praktisere lederskap slik det vises i introduksjonen av pyramiden. Lederskapet brukes i selvvalgte prosjekter som blir viet stor oppmerksomhet i media. Formålet med dette er å oppnå at utbredelsen av verdiforankret langsiktig lederskap i utviklingen av samfunnet blir til selvforsterkende og ustoppelig prosess.

Kontakt terje@tipping-point.no for nærmere informasjon.
Skjermstørrelse
Hold Ctrl og trykk + for større bilde.
Hold Ctrl og trykk - for mindre bilde.
Trykk F11 for å få bedre plass på skjermen.
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement