Site map eller road map


Klikk på den etasjen i pyramiden, som du vil vite mer om.

Etasjene utgjør tilsammen et komplett trenings og læringsprogram for utvikling av kunnskap, vilje og evne til å realisere fremragende resultater i toppen av pyramiden.
 Sammendrag av læringsinnholdet i pyramiden...

  Tipping-point Methodology akselererer utvikling og utløser gjennombrudd på områdene; selvutvikling, teamutvikling, organisasjonsutvikling og samfunnsutvikling. Som bruker av metoden, høster du nye erfaringer og utvikler nye vaner med voksende hastighet og kvalitet. Bruken av metoden styrker din vilje og evne til å yte mer - uavhengig av hvilket nivå du befinner deg på når du starter utviklingen.
Effekten av metodebruken øker i takt med graden av målbevissthet, etikk, åpenhet, ærlighet og tillit og bidrar derfor til utvikling av disse kvalitetene.

Les her hva du kan GJØRE etter hvert som du blir fortrolig med programmet...Klikk her og se videoen som viser hvorfor programmet er praksisorientert... 


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement