Trojansk Hest som strategi i vår tid

Den opprinnelige trojanske hesten ble brukt i ondskapens tjeneste - mange av den etterfølgere også. Strategien Trojansk Hest er i de tilfeller hvor den ikke blir gjennomskuet ytterst virkningsfull. Hensiktene til den som plasserer hesten blir ikke oppdaget før hensiktene ikke lenger kan avverges.

Hvordan kan denne strategien brukes i "det åpenbart Godes" tjeneste? Hvordan kan den brukes på en måte som innebærer at bare mennesker med uetiske hensikter beklager resultatet?

Det er spørsmål vi har tenkt over i mer enn to årtier. Og vi har funnet mange svar - alle med et betydelig utviklingspotensial. Disse svarene blir synlige på denne delen av websiden så snart vi har nok interessenter til utviklingen av lederforumet vi beskriver på denne siden.

Kontakt terje@tipping-point.no hvis du vil bidra til utviklingen av forumet.

Begrepet strategi Minimer

Strategi kommer fra gresk «strategos» som har betydningen «generalkunst», eller «stor krigføring». Ordet har dermed sitt utspring fra militært vokabular. En strateg er der en offiser med høy grad (general). I dagens språkbruk er en strateg en person som utøver strategi. Begrepet strateg er i utgangspunktet positivt ladet og blir gjerne brukt om en person som har utført «gode» eller «smarte» handlinger og valg.


Strategi ble brukt om større, omfattende og overordnede militære operasjoner og ledelse av stridsmidlene. Ordet taktikk ble brukt når man ledet mindre enheter. Carl von Clausewitz (1780 - 1831) definerte begrepene i boken «Vom Kriege» (Om Krig) slik: Strategi er «kunsten å utnytte et slag til å vinne en krig», og taktikk er «kunsten å utnytte troppene til å vinne et slag». I dag brukes begrepet om langsiktig planlegging for å oppnå bestemte mål.

Sammenfattet kan det sies at strategi er å gjøre de riktige tingene, mens taktikk er å gjøre tingene riktig.

I spillteori brukes begrepet strategi om spillerens plan for anvendelse av et sett handlingsregler som dekker alle tenkelige situasjoner i spillet.


Organisasjonsstrategi og ledelsesstrategi kan defineres som kunsten å utnytte en bedrifts resurser for å oppnå bedriftens mål.


Strategi som fagområde har utviklet seg vesentlig også innenfor næringslivsverdenen de siste 50 år. Mange anser Michael Porter som en av de mest fremtredende akademikere innenfor denne forskningsretningen.

Grunnleggende verker

 


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement