Du vil overføre innholdet på websiden til virksomheten du leder.

Hva gjør du for å komme igang?

Begynn med å se vår video om mål- og strategiutvikling

Den viser i løpet av 16 minutter den praktiske bruken av et verktøy som brukes til analysering av kvaliteten på eksisterende strategier. Verktøyet videoen viser, brukes også til metodisk uvikling av mål som alle medarbeidere har behov for å realisere. Det er i denne sammenhengen nyttig å se video Personlige mål - virksomheters vekst og utvikling og video Topplederansvar ved kursskifte. Hver video varer 7 minutter.

Hvis du er styreleder eller eier, kan det også være hensiktsmessig at du studerer artikkelen Åpent brev til styreleder eller eier Hvis du er ansvrlig for strategiutvikling kan artikkelen Strategiutvikling for profesjonelle være hensiktsmessig.

Før du tar konsekvensene av vidoene og artiklene kan det være en fordel å se på fordelene med programmet:
 • Programmet forsterker utviklingen i virksomheten ved å øke hver enkelt leders livs- og arbeidslivskvalitet. Innholdet stimulerer i betydelig grad alle former for karriereutvikling.
 • Programmet er så fleksibel at det kan fylle tidslommer i daglig drift. Ledere kan trene uavhengig av hverandre. De kan i stigene utstrekning bruke audioprogrammet mens de gjør andre ting.
 • Programmet fremmer utviklingen av individuell kreativitet på en måte som reduserer behovet for eksterne konsulenter til et minimum.
 • Vi kan trene din HR-sjef, slik at vedkommende kan implementere programmet raskere i virksomheten enn det som er mulig gjennom websiden alene.
 • Fordi de fleste tenker at dette kan ikke være av avgjørende betydning, er det å beherske programmet et enormt konkurransefortrinn. Innholdet i programmet har faktisk en dominerende plass i det beste virksomhetene i verden (0,5%) - ikke hentet fra denne websiden, men fra et stort antall bøker, websider og satt sammen av mennesker med lang erfaring.


Les her hvorfor programmet er unikt, dvs. hva programmet har som du ikke finner i andre programmer.

Det neste du kan gjøre for å komme igang er å definere utgangspunktet til virksomheten. Hva er ambisjonsnivået og hvor er startstreken? 

 

Bedriften du leder er ikke markedsleder, men den skal bli det!

Begynn med å vise kolleger introvideoen markedsleder og still deretter følgend spørsmål:

Hva taler for at vi kan realisere en slik prosess? Skriv svarene i den første spalten i en tabell med tre spalter. I den neste spalten skriver du svarene på hva som taler imot at virksomheten kan lykkes. Deretter stiller du spørsmålet om hva som skje med det som taler imot for at det ikke lenger skal gjøre det. Svarene skriver du i den tredje spalten. Deretter spør du om hvordan det som står i den tredje spalten kan realiseres. Det er det kanskje ingen i virksomheten som vet. Svarene på dette spørsmålet finnes derfor på denne websiden.

 

Bedriften du leder er markedsleder og du vil nå et Tipping Point!

Begynn med å vise kolleger introvideoen for den øverste delen av huset og still deretter følgende spørsmål:

Hva taler for at vi kan realisere en slik prosess? Skriv svarene i den første spalten i en tabell med tre spalter. I den neste spalten skriver du svarene på hva som taler imot at virksomheten kan lykkes. Deretter stiller du spørsmålet om hva som skje med det som taler imot for at det ikke lenger skal gjøre det. Svarene skriver du i den tredje spalten. Deretter spør du om hvordan det som står i den tredje spalten kan realiseres. Det er det kanskje ingen i virksomheten som vet. Svarene på dette spørsmålet finnes derfor på denne websiden.

De neste skrittene innebærer at ledergruppen danner seg et nytt bilde av bedriftens evne til å gjennomføre et kursskifte og et kvantesprang i resultatutviklingen.

 

Ta en GRUNDIG titt i speilet...

Femogtyve prosent av alle ledere tror at de hører til den ene prosenten som er i kategorien "aller best". De fleste ledere overvurderer hva de er og de undervurderer hva de kan oppnå.

Studer først tabellen om nådeløs ærlighet i ledelsen. Den viser hvilken atferd som avslører at ledelsen feier skitten under teppet - og hvilken atferd som viser det motsatte. Studer deretter tabellen som viser hvor godt ledere leder deres underordnede. Den avdekker hvilke ledere som hovedsakelig gir støtte og hvilke som hovedsakelig trenger støtte. Den viser hvem som kan ta initiativ i en forandringsprosess og hvem som etter all sannsynlighet kommer til å begrense eller forhindre forandring. Videoen  Maslow   viser hvorfor det er slik. Alt innholdet i første etasje bidrar til forbedring av dette bildet.

Den som oppdager at det ikke ser så veldig bra ut, kan trøste seg med at det hos konkurrentene ser ut på omtrent samme måte. De kan også trøste seg med at de kanskje har funnet hovedårsaken til at butikken ikke går vesentlig bedre. Erfaringsverdier tilsier at maksimalt fem prosent av alle virksomheter som studere disse tabellene med nådeløs ærlighet, kan konkludere med at de er virkelig gode. De er antagelig alle markedsledere.

Den som kommer frem til at det ser meget bra ut, kan kvalitetssikre egen vurdering ved å la de ansattes respresentant i styret besvare de samme spørsmålene om ledelsens praksis. Hvis de ansattes representant kommer frem til samme svar som ledelsen ser det virkelig bra ut.

 

Neste skritt er å se GRUNDIG på målene til virksomheten og de ansatte.

Ved gjessene i bildet er det åpenbart at alle er klar over målet og at de er enige om at de vil fly sammen. Ingen av dem vil et annet sted og det lønner seg å være en flokk. Den fuglen som ikke virkelig vil, klarer ikke å holde følge. Derfor følgende spørsmål:

Er det sikkert at de ansattes personlige mål realiseres ved at bedriften når sitt mål?

Det er det ikke mulig å svare på, hvis ikke både bedriftens mål og de ansattes mål er klare for alle!

Still derfor følgende spørsmål til virksomhetens og de ansattes mål:

 1. Har målene en kvalitet som gjør at alle ansatte forstår målene uten å stille spørsmål?
 2. Er målene på målene oppgitt, dvs. er de målbare?
 3. Er de kvalitative målene, f.eks. arbeidsmiljømål, også målbare?
 4. Er målene tidsbestemt?
 5. Er målene så høye at de fremtvinger læring, dvs. pr. idag umulige å realisere?
 6. Er tidshorisonten på de konkretiserte målene mer enn fem år?

Hvis mer enn to av disse spørsmålene besvares med et nei, er det god grunn til å sette igang en utviklingsprosess med innholdet på denne websiden.

Klikk her og se hvordan innholdet i introvideoen Markedsledelse overføres til en måltabell, dvs. hvordan innholdet blir overført til et strategidokument og en handlingsplan.

 

Nå vet du nok om viktige tilstander i virksomheten og kan starte prosessen.

Det er viktig å starte utviklingen med den riktige forståelse for begrepet tid. Dette er ikke quick fix. Det betyr ikke at det går langsomt, men det er lang vei å gå. Hvis stoffet brukes riktig, kommer forandringene i løpet av et par uker og de vokser kontinuerlig i omfang.

Som en generell betraktning, kan vi si at det tar ca. fem år å utvikle en markedsleder og det tar omtrent like lang tid å nå et Tipping Point - hvis det gjøres på en måte som sikrer varig suksess. Tiden er selvfølgelig vesentlig kortere  for virksomheter som er basert på et genialt og patentert produkt med få eller ingen konkurrenter. I de aller fleste tilfeller er det nødvendig å skynde seg langsomt. Programmet på denne siden er allerede idag nok til å fylle fem år med intens trening i en middels stor virksomhet med gjennomsnittlig HR-kapasitet.

Gå aller først til Site map og skaffer deg en oversikt over hele huset. Begynn deretter med artiklene og videoprogrammet i første etasje. Det kan til å begynne med være litt vanskelig å forstå hvorfor innholdet er viktig. Du oppdager raskt at alle videoene i huset bør være fortrolig stoff for alle med resultatansvar.

 

Kort prosess? Minimer

Prosessen til venstre er en lang prosess. Hvis du heller vil bruke websideinnholdet til å takle allerede definerte problemer, er vår løsningskatalog et godt valg.


Elementære feil... Minimer

Mange ledere velger å starte utviklingen med et utfordrende kvantitativt mål. Hvis du velger det og alle du viser det utfordrende målet sier "ja, men....", er det lite sannsynlig at det fungerer. Hvis du legger på press istendenfor å skape trygghet og å lete etter personlige drivere, er det så godt som sikkert at det ikke fungerer. Hvis målet du velger er utydelig, ikke målbart og heller ikke tidsbestemt, er det også sannsynlig at det ikke fungerer.

Hvis det dukker opp ting som bremser utviklingen (og det kommer det til å gjøre), er det viktig at du ikke resignerer og tror at fremgangsmåten i introvideoen ikke er realiserbar. Du finner antagelig de svarene eller løsningene du trenger ett eller annet sted på websiden. Kontakt oss hvis du ikke gjør det.


Har ikke tid? Minimer

"Jeg har så mye ved å hugge, at jeg ikke har tid til å slipe øksa!"

Fall ikke for fristelsen til å bare se på videoporgrammet og artiklene. Det er en forutsetning for å lykkes at innholdet får praktiske konsekvenser. Derfor må innholdet implementeres gjennom en form for trening som minner om drill. Vi legger om kort tid opp "etasje-tester" på websiden som viser om du behersker innholdet i etasjen du for tiden arbeider med. Det er lite sannsynlig at du klarer å realisere innholdet i 3. etasje hvis du ikke behersker innholdet i 1. etasje. Det er viktig å være klar over at selv om du kan tegne opp Maslow-pyramiden med alt innholdet, er det ikke på noen måte sagt at du behersker den praktiske bruken av innholdet i stress-situasjoner eller ved utvikling av team.


Frustrert? Minimer

Får du det ikke til?

Finner du ikke det du trenger?

Kontakt oss!  For et program som dette finnes det ingen modell. Vår intensjon er å utvikle et E-læringsprogram som kan brukes til livslang læring - uansett hvor dyktig brukerne måtte være. Det tar tid før en slik ambisjon blir opplevd som komplett av alle som tar i bruk programmet. I denne fasen er dine spørsmål avgjørende for vellykket utvikling av programmet. Takk for din tålmodighet og utholdenhet!


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement