Kundene utvikler i løpet av to timer sterke ønsker om bruken av teamet Minimer

Uforpliktende analyse

Selskap som kommer i kontakt med teamet, er i de fleste tilfeller relativt godt ledede selskap med delvis omfattende strategiplaner og mål. Teamet analyserer i all fortrolighet strategiplanen til det aktuelle selskapet. Dette gjøres uten noen form for honorar. Det eneste teamet krever, er at selskapet bruker nødvendig tid til å gjennomgå analysen etter at den er gjennomført.

Erfaringsverdier tilsier at dette i minst 9 av 10 tilfeller vil føre til at selskapet oppdager store muligheter til å øke egen produktivitet. Den potensielle kunden kommer frem til at investeringen i bruken av teamet, vil gi en avkastning på mange hundre prosent. Denne påstanden er basert på våre erfaringer med selskap som av fagpressen beskrives som fremragende hva ledelse og resultatutvikling angår. Alle kan blir vesentlig mye bedre enn de selv tror.

Verktøyene vi bruker ved analysen finner du på denne websiden. Først og fremst de som er forbundet med begrepet TURMAT.

 


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement