Hva er unik coachingkvalitet?

For at en coachingkvalitet skal kunne kalles unik må den ha en effekt/virkning som ingen andre former for coaching får. Hvis vi ville kalle en coachingkvalitet unik, må vi derfor kjenne til all annen coaching. Det gjør vi ikke. Derfor har vi en hypotese om av coachingkvaliteten du oppnår med TPM-programmet er unik. Det faglige innholdet som hypotesen er basert på kan uttrykkes på mange forskjellige måter:
  • Coachingen løser opp det som hindrer mennesker i å gjennomføre "gode forsetter". Det innebærer at du selv kommer til å gjøre alt det du vet og som du hittil ikke har hatt vilje eller evne til å gjennomføre. Se video kompetanseformelen
  • Coachingen forandrer utløsende årsaker. Den forandrer etablerte ubevisste programmer som hittil har forhindret at du klarer å gjøre det du har innsett at er viktig å gjøre. Det samme oppnår du for andre.
  • Coachingen fører til at du forandrer deg så mye til det bedre at det i løpet av maksimalt ett år er påfallende for dine omgivelser - hvis du følger opp. Det samme gjelder for dine kunder. Les mer...
  • Coachingen skaper lyst sammen med innsikt.
  • Essensen i hver coaching leveres i form av et lydopptak og gjør ubegrenset repetisjon mulig. Les mer....

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement