Dette kan du GJØRE etter at du har lært bruken av modulene

Punktene som følger kan du lese som kandidat til første lederstilling eller som styreleder i et storkonsern. I begge tilfeller står utbyttet i et uvanlig godt forhold til erfaringen du har.
  • Utvikle team med en unik yteevne.
  • Redusere behovet for møter i uvanlig grad gjennom økt selvstendighet på alle nivåer.
  • Aksellerere frigjøringen av egen og andres ubevisste, passive/tause kunnskap og å bruke dette til å utløse sterke innovasjonsprosesser.
  • Bruke lystfølelse som viktigste faktor for produktivitetsøkninger.
  • Akselerere utviklingen av lønnsomme bedriftskulturer.
  • Omdanne motstand til medvirkning ved små og store forandringer.
  • Effektiv og målrettet kulturbygging.
  • Omsette teorier i praktisk handling.
  • Se hvilke ledere som kommer til å gjøre det de sier at de vil.
  • Oppnå ønsket transparens rundt egen og andres personlighet og kompetanse.

Se vår video som viser hva du lærer...

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement