Oversikt "Dette tilbyr vi våre kunder gjennom interncoachprogrammet"

 

Konseptbeskrivelse

Vi sammenligner den fasen vi er inne hos våre kunder med planleggingen og gjennomføringen av en biltur: Vi er vi inne så lang tid som det tar å gi motoren service og å få den til å starte.

Pkt. 7 tilsvarer tidspunktet hvor bilen har begynt å kjøre.

Hvor raskt og lenge bilen kjører er avhengig av hvor dyktig du er til å oppdage og bearbeide det som "egentlig" skjer hos kunden. Hvis du kan se realitetene i kundenes forklaringer og bortforklaringer på måter som kundene setter pris på, oppnår du virkninger som overstiger de flestes kunders forventninger med god margin.Faglig innhold

Nedenfor ser du en kort beskrivelse av det faglige innholdet som formidles til våre kunder. Som verktøy til formidling av dette innholdet, tjener video- og artikkelprogrammet på denne websiden og www.tipping-point.no.
Gjennomføring av programmet har som regel som konsekvens at toppledelsen oppdager attraktiv topplederkompetanse. Det utløser som regel behov for ledertrening når interncoacher utvikler ledelseskompetanse som oppleves som viktigere enn til nå gjeldende ledelseskompetanse i virksomheten.
Ledertreningsprogrammet har et så stort utviklingspotensial, at de fleste ledere kan trene på bruken programmet så lenge som de har lederansvar.
Økonomi

Økonomien for kunder og oss selv beskrives med et eksempel. Det er en virksomhet med 450 ansatte som utdanner 15 interncoacher.
Gjennom hele programmet arbeider deltagerne med bearbeiding av problemstillinger i virksomheten. Det innebærer at deltagerne ikke trekkes ut av daglig drift for å gå på kurs, men at kurset trekkes inn i daglig drift.
Mellom hvert seminar arbeides det med praktisk bruk av kunnskapen som er formidlet på seminaret.
Gjennomføring med økonomien i regneeksempelet krever at ledelsen løfter kravene til resultat samtidig med medarbeideres utvikling av evne og vilje til oppnåelse av resultat.
Denne prosessen tar lengre tid i en regelstyrt og lært hjelpesløs organisasjon. Hensynene som må tas i slike tilfeller blir grundig behandlet gjennom partnerprogrammet vårt.

De røde tallene markerer kundens investering i kompetanse og de sorte tallene lønnsomhetsforbedringene kundene oppnår.
Med læringsplattform menes TPM-websider.
I denne økonomiske modellen er det ikke tatt hensyn til de løpende produktivitetsforbedringene til oppnåelse av minimum 50 % økning. Det er kun beregnet en økning. I tillegg er det sannsynlig at minst halvparten av virksomhetens medarbeidere kommer til å oppnå forbedringer som overstiger tallene under pkt. 7.

Etter gjennomført program over 18 mnd. løper kun kostnadene forbundet med læringsplattformen videre. Det er den som muliggjør fortsatt kompetansevekst uten bruk av eksterne krefter.

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement