Teammedlemmene gjennomgår en individuell trening. Minimer

Ved tilstrekkelig antall søkere, starter utvikling av nye team en gang i året. Første gang etter at det er samlet 10 medlemmer med forutsetninger for gjennomføring. Individuell utvikling kan innledes umiddelbart etter avklaring av personlige forutsetninger for deltagelse. Det er viktig at den som vil delta allrede har høy status som leder. Vedkommende må ha utpregede empatiske evner og evnen til å gjennomføre forandringer alle ansatte blir berørt av uten at gjennomføringen blir begrenset av organisert motstand. Erfaring tilsier at de fleste nye teammedlemmene kommer til å være minst 40 år gamle.

Denne type teamutvikling har aldri tidligerer vært gjennomført og prosessen blir derfor tilpasset etter at programmet har startet. Første utkast ser slik ut:

Individuell trening og utvikling:

Skjer i bedriften det fremtidige teammedlemmet (TM) p.t. arbeider. Programmet er følgende:

 1. TM gjør seg selv overflødig som leder og forbedrer samtidig bedriftens konkurranseevne betydelig. Dette skjer gjennom implementering av følgende punkter:  
  • Individuell trening og websidebruk
  • TM lærer TURMAT utenfor bedriften i egen og vår regi..
  • TM trener/lærer implementering av TURMAT og websidebruk i bedriften uten at vi MÅ bidra i bedriften.
  • TM TURMATiser egen fremtid i våre team og egen personlig vekst.
  • Nettverkssamarbeid

Den individuelle utviklingen finansieres gjennom bedriftens bruk av www.tipping-point.no


Teammedlemmene gjennomgår en teamtrening Minimer

Teammedlemmene må skape et felles og eksepsjonelt krevende fokus som dominere alt som har med arbeidet deres å gjøre i årene frem til måloppnåelse. Evnen til å gjøre dette utvikles i den individuelle treningen og i teamtreningen. Dette skjer i et treningsopphold med minimum 2 x en ukes varighet, alternativt 4 x fire dager.

Denne treningen inneholder ikke skrekkinnjagende opplevelser av gjensidig avhengighet i ekstremsituasjoner i naturen. Den innebærer ikke programmert utvikling av en form for åpenhet, som ikke kommer av seg selv. Den innebærer heller ikke at deltagerne skal lokke frem spøkelser hos hverandre fra skapene som vanligvis oppstår i sinner i løpet av livet.

Programmet innebærer utelukkende eksponering av egne hensikter og utvikling av den gjensidige sympatien som oppstår gjennom felles mål og opplevelsen av å gjøre noe ytterst meningsfullt (se programpunktene nedenfor). Evnen til å overvinne seg selv utvikles i det individuelle programmet, der hvor det er behov for dette.

Tidsbehovet vurderes løpende og basert på kravene denne websiden stiller til gule team. Programmet gjennomføres delvis sammen med deltagernes livsledsagere. Årsaken til dette er at programmet påvirker  samspillet i hjemmet og at partneren i stor grad påvirker effekten dette har. Partneren får i tillegg anledning til å stille spørsmål, hvis svar er av almenn interesse og som kan besvares av andre teammedlemmer. I tillegg får alle et dypere inntrykk av hverandre og de kan etablere relasjoner som bare kan oppstå når teammedlemmenes bedre halvdeler er med på utviklingen. Teamdeltagerne utvikler også et mer bevisst forhold til det de selv kommer til å utløse hos fremtidige kunder og samarbeidspartnere.

Teamtrening og teamutvikling:

 1. Presentasjon og utveksling av individueller TURMATiserte planer
 2. Gjensidig forbedring av hverandres TURMATisering. Dette er trening i utvikling av tillit og evnen til å sette seg inn i andres behov og evnen til å yte i samsvar med andres behov.
 3. TURMATisering av felles prosjekt ”Kjøp (helt eller delvis) og utvikling av et konsern”.
  • Formål med prosjektet og utvikling av tilsvarende strategi
  • Utvikling av individuelle økonomiske muligheter
 1. Personlige interesser, forutsetninger for gjensidig stimulering av personlig vekst, samarbeid og vennskap.

Dette programmet er gjenstand for kontinuerlig utvikling. 


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement