Hvis det hadde vært så enkelt..... Minimer

Når det kompliserte begynner å bli enkelt...

I teksten som følger beskriver vi to ytterpunkter på området ledelse. Det er de som misbruker makt og de som får ubegrenset tillit. Vi bruker dette temaet til å beskrive hvordan enkelhet oppstår.
En kjent lege har uttalt følgende: "Mennesket er i sin kompliserthet enkelt." Denne uttalelsen om mennesket kan sammenlignes med tilsvarende uttalelse om en computer. Computere er fullstendig ubegripelige innretninger for alle untatt dem som lager computerne. De synes at alt er selvfølgelig og enkelt.
Det krevende ved uttalelsen er at ingen kan se enkelheten før etter at de har erkjent komplisertheten. Det å tilegne seg komplisertheten er som regel meget krevende, og de som klarer det, blir ofte resepekterte og anerkjente ledere. Ca. 5 % av disse skiller seg ut fra denne gruppen. Det er de som arbeider så lenge med komplisertheten at de oppdager enkelheten. De blir ønsket og elsket av deres omgivelser og fordi de har oppdaget enkelheten, har de også lettere for å gjøre det de sier. De blir løftet frem som ledere i motsetning til den første gruppen, som ofte albuer eller karrer seg frem.

Motivasjonen til den første og langt største gruppen er ofte posisjoner, makt, anerkjennelse, penger osv. De tar ofte ansvaret for mange mennesker og de liker at ting forblir kompliserte og mange av dem lever etter mottoer som "en uvitende pasient er en god pasient" eller "en uvitende  ansatt er en god ansatt".

De som ikke misbruker kunnskap på denne måten, er de som har erfart at de oppnår mye mer ved å forenkle det kompliserte i en slik grad at det kan brukes med god virkning av flest mulig mennesker. Det setter mennesker istand til å stille krav til f.eks. ledere som de er avhenige av og de ser deres ledere i større grad slik de virkelig er. Ledere som selv bidrar til å bli sett på denne måten, oppnår ofte ubegrenset tillit fra de ansattes side. Jens Petter Ekornes er etter vår oppfatning en slik leder. I artikkelen lederatferd kan du se tydelige eksempler på hvordan disse to ytterpunktene innen ledelse forholder seg i praksis.

På denne websiden forenkler vi innhold gjennom videoer og artikler og viser i tillegg nøyaktig hvordan det kan brukes.


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement