Basisinnovasjoner er konjunkturskapere og de fører som regel til en reorganisering av store deler av samfunnet.

Basisinnovasjoner er et resultat av overordnede innovasjonsprosesser. De har opp gjennom historien vært mer eller mindre tilfeldige - også i et globalt perspektiv. Grafikken nedenfor er selvforklarende og den viser basisinnovasjoners struktur og virkning i samfunnet.

 
Basisinnovasjoner består av et knippe gamle teknologier som settes sammen med et knippe nye teknologier i et nytt produkt eller en ny produktgruppe.

De nye teknologiene gir de gamle teknologiene nye omsetningsmuligheter. De første bilmodellene er et eksempel på dette. For å kunne kalles en basisinnovasjon, må innovasjonen ha et årlig markedspotensial på minst to til tretusen milliarder US Dollar.

 

Utvikling av basisinnovasjoner kunne vært en oppgave for institusjoner som Innovasjon Norge initiert av Regjeringen. Utviklingen av basisinnovasjoner kunne også initieres av institusjoner som NHO.

Innovasjonsprosesser i en slik størrelsesorden kunne vært en oppgave for de fem største selskapene i Norge i bransjer som supplerere hverandre og som har identfisert markeder som mål for slike innovasjoner. Initiativ som dette forutsetter ledere som behersker lederskap på nivå 6. Leo A. Nefiodow har allerede definert markedene for fremtidens basisinnovasjoner. Det betyr at en slik innovasjonsprosess kan innledes i trygg forvissning om at markedene er der.

Den som studerer analysene til Nefiodow og tallrike andre forskere og økonomer ser at det er åpenbart at resultatet av innovasjonsarbeidet kommer til å møte et marked med et sug som tilsvarer det oljeindustrien opplever. Ingen må markedsføre olje. Ingen må markedsføre basisinnovasjonene som kommer i løpet av de nærmeste årtier. Vi viser på denne siden en video om dette temaet ved årskiftet 09/10.

En omsettelse av dette innholdet i praksis kan være en oppgave for et nytt lederforum med kvaliteter som vi beskriver her...


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement