Get the Flash Playerto see this player. Javascript must also be enabled.

Videoen viser på hva toppledere hovedsakelig konsenterer seg om i de tilfeller hvor de lykkes i ekstrem grad i utviklingen av de ansattes produktivitet. Resten av websiden viser hvordan de gjør det.

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement