En ny dimensjon politisk lederskap med Tipping Point Methodology

Et bilde på politisk lederkompetanse i det 21. århundre kan være følgende:

En politiker fra et sentrumsparti deltar i en politisk debatt sammen med to politikere  fra henholdsvis Rød Valgallianse og Fremskrittspartiet. 

Politikeren får debattantene fra høyre og venstre fløy til å føle seg hørt, fortstått og respektert - uten å vike fra sin egen politiske kurs. Det er en politiker som uvegerlig vinner tilliten til velgerne til politiske motstandere. Det er en politiker som kommer til å utløse valgskred.

Innholdet på denne websiden viser hvordan det gjøres.


 

 

 

 

 

 

 

 

Politiske valgskred

De forekommer. De er som regel forårsaket av tilfeldigheter. De er i liten grad et resultat av strategisk planlegging og skredene er relativt små. De er likevel store nok til å føre til at den statsministeren som blir valgt som en følge av valgskredet får stor oppmerksomhet fra andre vil-gjerne-bli-statsministre. De vil finne ut av hvordan tilfeldighetene spilte på samme parti som statsministeren. det forteller at det ikke foreligger noen kjent metode for utløsning av valgskred.

Politiske ledertalenter kan med websideinnholdet planlegge et historisk valgskred og realisere planen med en stor grad av sikkerhet. Hvis de forstår hele innholdet og kan trekke parallellene fra næringsliv til politikk.

Programmet i de seks etasjene viser hvordan en politiker kan lede uten å ha den offisielle myndigheten til det. Politikeren leder ved å benytte automatikken i menneskers ubevisste beslutningsprosesser. Akkurat hvordan dette gjøres metodisk blir lettere å forstå for hver video og artikkel som legges opp på siden.

Ambisjoner om å bli (eller forbli) partileder eller statsminister

Politikere med slike ambisjoner kan begynner prosessen i første etasje. Partitilhørighet er underordnet så lenge det ikke faller under sperregrensen, men det er en fordel å høre til en av politiske hovedblokkene. De marginale forskjellene på de politiske programmene, gjør at valget som leder ikke skjer på grunn av det politiske programmet, men på grunn av utvikling av evnen til å lede langsiktig og med respekt for politiske motstandere.

På grunn av kortsiktigheten og respektløsheten for politiske motstandere og deres velgere blandt dagens politikere, er dette de to enkleste utviklingsområdene for den som vil bli leder med store velgermarginer. Riktigheten av disse påstandene begrunnes med det samlede programmet. En komplett vurdering av dette tar for lang tid for de fleste. derfor anbefaler vi interesserte politikere følgende test:


Test

Du trenger ca . 2 timer for gjennomføring av testen. Den gjennomføres på bakgrunn av følgende historie:

Forestill deg at du befinner deg i året 1930 og du har akkurat kjøpt en jubileumsmodell av Mercedes Benz. Du er invitert til fabrikken i Tyskland for å motta bilen. Det er stort presseoppbud og alle produksjonsmedarbeidere og ingeniører deltar på overleveringen av nøklene til bilen. Alle untatt sjefsingeniøren tror at biler ikke kan blir bedre. I det minste kan ingen forestille seg hva som skulle kunne bli bedre enn dette fantastiske kjøretøyet.

 

Plutselig stopper det en Mercedes, årsmodell 2008 ved siden av din nye bil. Alle ser den. Alle forstår umiddelbart og intuitivt at denne bilen er mye bedre. Dette til tross for at ingen kunne forestille seg noe bedre bare et par minutter tidligere.

 

Hva forteller denne umåtelig viktige historien?

Den forteller at nesten alle mennesker kan kjenne igjen en høyere kvalitet når de ser den. Dette til tross for at de ikke kan snakke om den eller forestille seg den på forhånd. Dette er et faktum vi benytter oss av i Tipping Point Methodology for politisk ledelse.

Fremgangsmåten er som følger:

Se de tre introduksjonsvideoene og videoene Maslow og TURMATkonseptet. En grundig gjennomgang tar ca. 1,5 timer. Still dere selv deretter følgende spørsmål:

  1. Hvor mange politiske partier vet hva et Tipping Point er og hvor mange planlegger oppnåelse av et?
  2. Hvor mange regjeringspolitikere planlegger forpliktende i en tidshorisont som er like lang som den skogbrukere og familier med små barn må bruke?
  3. Hvor mange politikere prøver på å forstå hvorfor deres politiske motstandere har rett?
  4. Hvor mange politikere viser styrke ved å vinne over seg selv, utøve selvkritikk og ved å berømme politiske motstandere oppriktig.

besvar spørmålene skriftlig og utførlig. Sammenlign deretter det du har skrevet med Mercedeshistorien og videoene du har sett. Still deretter følgende spørsmål:

"Hvor sannsynlig er det at jeg kan blir partileder/statsminister?"

La svaret synke noen dager og vend tilbake til videoene og testen. Hvis du har en psykologisk legning og en god porsjon idealisme, er det kanskje mulig at du begynner på programmet. Kontakt oss etter at du er overbevist om at det er verdt et forsøk.

Temaer programmet ikke berører

Programmet berører ingen andre temaer en temaet ledelse. Politiske fallgruver, tradisjonsbundet politisk språkbruk, uskrevne politiske regler osv. er temaer som ikke tas hensyn til i programmet. Programmet tar heller ikke hensyn til kunnskapsbehovet hva historie, land og folk angår. For disse områdene kreves andre ressurser enn våre. 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement