Prosjektøkonomi


For å få et troverdig bilde av hvilken verdiøkning du oppnår gjennom bruken av teammodulen må du vite hva den inneholder. Det får du ved å klikke her...

De siste 15 årene har vi spurt alle våre kunder om hvordan fremragende team oppstår. Ingen har gitt inntrykk av å kjenne de dypere psykologiske mekanismene som bestemmer teammedlemmers atferd overfor hverandre.

Etr annet bilde som viser hvor svakt utviklet den generelle teamkompetanse er, er at mer enn nitti prosent av alle funsjoner ender opp som fusjonslik fordi forventede synergieffekter uteblir. Nesten alle fusjonerte selskap må akseptere at de kun oppnådde forventede rasjonaliseringsgevinster - og at mestepartene av disse går tapt på grunn uventede konflikter.

Dette tilsier at det kan stilles meget høye krav til bruken av denne teamutviklingsmodulen. Vi formulerer disse som følger:


  Krav til lønnsomhet fase 1 (markedsleder)

Investeringen i teamutviklingen skal gi en avkastning på 300 %
de første 12 mnd. etter at deltagerne forstår og bruker alle 8 programdeler i teamutviklingen.

I de etterfølgende 12 mnd. (2. år) skal investeringen gi en avkastning på 500 %.


Krav til lønnsomhet fase 2 ("Klasse for seg" eller Tipping Point)

Investeringen i teamutviklingen skal gi en avkastning på 500 % de første 12 mnd. etter at deltagerne forstår og bruker alle 8 programdeler i teamutviklingen.

I de etterfølgende 12 mnd. (2. år) skal investeringen gi en avkastning på 1.000 %.

Beregningsgrunnlaget er det samme som ved start på utviklingen av fase 1. 
Hvordan måle graden av resultatoppnåelse?


For å kunne måle graden av resultatoppnåelse mest mulig nøyaktig, kommer teamet selv, som en del av teamtreningen, til å gjøre seg selv målbare - både individuelt og som team. For å øke målbarheten ytterligere, bør ledelsen velge målområer for teamet hvor det kan foretas før og etter målinger. Ledelsen kan også velge prosjekter som virksomheten hittil ikke har lykkes å gjennomføre og bestemme hvilken verdi en gjennomføring ville hatt for virksomheten. Disse tallene sammenlignes med størrelsen på investeringen i teamutviklingen. Det er i tillegg viktig å ta hensyn til at teamutviklingen danner kimen til en ny bedriftskultur. Denne kulturen "setter seg i veggene" i løpet av få år og fører til raskere verdivekst så lenge virksomheten eksisterer.

Investering fase 1

Alternativ 1:

Innføringsseminar 1 dag. Les mer om seminarprogrammet                                           
 kr.   35.000,-
Bruk av treningsvideoer og treningsveiledning pr person/år via webside* Les mer...         kr.  3.000,-
10 treninger av av medarbeider som teamleder/coach
 kr. 30.000,-
Utvelgelse og testing av teamleder/coach**
 kr. 5.000,-

Teamlederen gjennomfører den prosessen som en av våre rådgivere ville ha gjennomført. Hvis vedkommende skal fungere som coach i tillegg, må vedkommende allerede ha gjennomført tilsvarende utdannelse. Utdannelse vi gir gjennom rådgiver og websiden er basert på at det allerede foreligger praktisk erfaring med etablerte coachingkonsepter.

* ved mer enn 25 brukere av websiden gir vi 25 % rabatt for hver nye bruker. Ved mer enn 50 brukere av websiden gir vi 50% rabatt for hver nye bruker.

**prisen forutsetter at det er mulig å finne en egnet kandidat landt flere kandidater i virksomheten.


Alternativ 2:


Innføringsseminar 2 dager. Les mer om seminarprogrammet                                             
 kr.   60.000,-
Bruk av treningsvideoer og treningsveiledning pr. person/år via webside*   Les mer...       
 kr.  3.000,-
15 treninger av av medarbeider som teamleder/coach
 kr. 45.000,-
Utvelgelse og testing av teamkoordinator/coach**  kr. 5.000,-
4 dagsseminarer for oppfølging av teamutviklingen
 kr.
100.000,-

* som ved alternativ 1.

Det kan også velges en mix av alternativ 1 og 2. Valg av alternativ baseres på antatt lønnsomhetspotensial ved teamprosjektene. Dette avklares i tilbudsfasen og medfører ikke kostnader for kunden.


Investering fase 2


Er under bearbeiding....
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement