Videoer og artikler for visjon, misjon og forretningsidé omhandler følgende temaer i tre moduler:


 
1  Misjonen til et selskap er det selskapet vil GJØRE. Misjonen er som regel uavhengig av hva selskapet vil oppnå med aktiviteten det gjennomfører. Hvis aktiviteten er ønsket av markedet, vil selskapet leve bedre og vokse raskerer. Det er derfor hensikstmessig å formulere en misjon som markedet forstår, bifaller og aller helst vil støtte aktivt. Det innebærer i praksis at markedet vil bidra til salg av selkapets produkter og tjenester. Dette kan ledelsen oppnå gjennom aktiv og strategisk utnyttelse av behov i markedet. Modulen viser hvordan Les mer...
 2 Visjonen til et selskap er det som selskapet vil OPPNÅ med det selskapet gjør. I mange selskaper er det en posisjon. I andre selskaper er visjonen effekten av det selskapet gjør. Det vil forandre en eller flere tilstander i seg selv, i markedet det betjener eller begge deler. Den nye posisjonen eller tilstanden er selskapets visjon. Veldrevne selskaper, som opplever større etterspørsel enn egen evne til å levere, bruker ofte CSR som grunnlag for utforming av visjoner. Les mer... 
3  Forretningsideen som en oppsummering av hva selskapet skal være for hvem. Artikler om fremtidens markeder, produkter og tjenester. Les mer... 
   
   
     


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement